Beagle Club

Tropienie

Psy myśliwskie, posokowce mają prawo uczestniczyć w konkursach w tropieniu, pod warunkiem, że ich okaziciele odpowiednio przystrzyga do tego przygotują i narysują chęć, tak aby ich wybraniec w takich wziął współpraca. Jak powiadamia regulamin takiego konkursu, zabieganie może występować na farbie leżącej pośrodku sześć, natomiast szesnaście zajęć w regionie, albo również w tej kategorii, inaczej przez epoka między czterdziestka, a czterdziestka osiem zajęć. Przy czymże w konkurencjach tej bezwarunkowej kategorii nie mają możliwości uczestniczyć przeciwnie te policja, które przejednały dyplomy laureatów konkursów w ramach tropienia na farbie leżącej między 6, a szesnastka godzin. Epoka, który jedyny pies przypuszczalnie przeznaczyć na odnalezienie objawu i należyte ukończenie arterii wynosi należycie sześćdziesiąt dodatkowo dziewięćdziesiąt minut. Przy czymże w quizie mogą pomagać jedynie policja nielękliwe, to jest nie wykazujące trwóg po chwyceniu strzału. Potwierdzeniem tego epizodu jest odpowiedni certyfikat pozyskany po udziale w przeszłym konkursie, czy też próba przeprowadzona bezpośrednio prze aktualnym konkursem.